Свържете се с нас

Издателство „Бяло Братство“
Адрес : кв. Изгрев, ул. „Щерю Атанасов“ № 2 ,
тел. за връзка с книжарницата : 02/ 41 80 110,
e-mail: izdatelstvo.bratstvo@gmail.com

Ирен Адамска – разпространение, 0895 519284, e-mail: irenadamska@gmail.com
Галина Герасимова – управител, 0897 847647, e-mail: gerasimova.griva@gmail.com