Издателство „Бяло Братство“
Адрес : кв. Изгрев, ул. „Щерю Атанасов“ № 2 ,
тел. за връзка с книжарницата : 02/ 41 80 110,
e-mail: izdatelstvo.bratstvo@gmail.com