Издателство БЯЛО БРАТСТВО е създадено през 1992 г. от Духовно общество Бяло Братство и е наследник на издателската му дейност от 1912 до 1948 г. Основната дейност на издателството е подготовка и разпространение на Словото и музиката на Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно (1864-1944 г.) на български и чужди езици. Преиздава лекциите на Учителя, отпечатани до 1948 г., в които е съхранена автентичността на оригиналния текст; публикува нови книги със Словото по съхранени стенографски записки; издава също тематични сборници с извадки; спомени и творчество на негови последователи.

Организира, издава и разпространява аудио дискове с музика на Учителя.
Продуцира изложби, концерти и филми, представящи живота и делото на Учителя.

Предмет на дейност на Издателство БЯЛО БРАТСТВО е и цялостното изследване на Паневритмията – публикуване на архивни материали, научни разработки, учебници и помагала за изучаването ѝ.

Издава вестник „Братски живот“ и списание „Житно зърно“.

Издателството има в каталога си над 200 заглавия, сред които и книги на руски, английски, немски, френски, испански, италиански, полски.
Списък с книжарниците, които разпространяват изданията на издателство „Бяло Братство“ може да намерите тук.

Искате ли да подпомогнете нашата работа?

Издателството се нуждае от доброволни сътрудници за набиране, корекция и редакция на текстове.
Желание за сътрудничество може да заявите чрез формата за контакти.

Дарителска сметка

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF