Книга на месец декември 2023 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

С радост ви представяме нашето предложение за книга на месец декември 2023 г. – „Божият глас“, ООК десета година! Книгата съдържа 44 безценни по съдържание и смисъл лекции, държани от Учителя пред Общия окултен клас в периода от 27 август 1930 г. до 24 юни 1931 г. 

Очакваме вашите поръчки!

Божият глас – 10 година ООК

   „Желая ви, като ставате сутрин от сън, да чуете Божия
глас, както Адам го чуваше в Рая. Бог казваше на Адам:
„Адаме, Адаме, къде си?“ „Тук съм, Господи, но не мога
да се покажа“. Защо не можа Адам да се яви пред лицето
на Господа? Защото беше гол. И на вас казвам: чуете
ли тихия глас на Бога, веднага се обадете, кажете: „Тук
съм, Господи!“. Бъдете смели да се явите пред Лицето Му.
Няма по-велико нещо за човешката душа от момента, в
който той чува тихия и кротък глас на Бога. Чуе ли този
глас, в душата му се явява светлина и той е готов вече за
работа, за служене на Бога. Вън от този глас човек лесно
може да изпадне в тъмнина. Стремете се към чист живот,
за да се свържете с Бога, да чувате Неговия глас. Станете
добра почва, за да възприемате Словото Му.“

   „И тъй, от всички се иска съзнателна връзка с Бога, за
да влязат в новия живот, да чуят тихия глас на Бога, Който
им казва: „Адаме, излез вън! Напусни стария живот и влез в новия, дето царува Любов, светлина и знание, свобода и простор“.

   „Да се върнем към същественото – придобиването на
живота: няма по-велико благо за човека от това. Да се
срещнеш с Бога и да разговаряш с Него – това е най-великото
благо за човешката душа. Ти си обезсърчен, отчаян,
готов си да се самоубиеш, но в този момент чуваш Божия
глас, който ти нашепва: „Вземи книгата и чети, всичко ще
се нареди добре“. На поета пък Той казва: „Вземи перото
и пиши, от нищо не се безпокой“. „Нищо не мога да постигна.“ Свържи се с Бога: свържеш ли се с Него, работите ти ще вървят добре.“

УЧИТЕЛЯ