Мисли за всеки ден 2023-2024

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Радваме се да ви информираме, че ежегодната, традиционна за издателство „Бяло Братство“ книжка „Мисли за всеки ден“ излезе от печат!

Книжката включва 365 мисли-диаманти из Словото на Учителя.

Коричната й цена е 9 лв.

Очакваме вашите поръчки!

       22 август, четвъртък

При сегашното си развитие човек

трябва да се стреми към целокупното чо-
вечество, към Космическия човек, който

се проявява в него. Ето защо всеки трябва
да се стреми да обича всички, да обича

цялото човечество. Нови, широки разби-
рания трябва да има човек, за да привлече

към себе си космическите енергии и да
се ползва от тях. Затова се изисква велик
морал, какъвто съвременните хора още не
познават. Веднъж привлечени, тези сили

започват да работят в човешкия ум, в чо-
вешкото сърце, в човешката воля, в чо-
вешката душа и в човешкия Дух.

МОК, 2, 15

Мисли за всеки ден 2023 – 2024