Книга на месец септември 2023 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Във връзка с започващата нова учебна година нашето предложение за книга на месец септември  е ООК 1 том.- „Трите живота “ от поредицата учебни лекции „Общ Окултен Клас“.
Специална цена на книгата – 16 лева.

Трите живота

“Първото нещо, което се иска

от вас като ученици, е да

проявите истински стремеж,

жажда към знанието. Знанието

се придобива чрез самостойна

оригинална мисъл, която определя

мястото на човека в живота.”

УЧИТЕЛЯ