Обява за сътрудничество от издателство „Бяло Братство“

Уважаеми приятели,

Издателство „Бяло Братство“ желае да подпомага братя и сестри, които подготвят издаване на книги.

Можем да съдействаме с редакция или корекция, вземане на ISBN, търсене на финансови средства за отпечатване, както и с разпространение на готовата книга. Книгите ще се издават от името на издателството.

Имаме желание да работим и с новосформиращи се екипи, и с такива, които вече имат опит. Можем да помагаме за разпространение на вече готови книги, независимо дали са за продажба, или се разпространяват безплатно.

Издателството се надява проектите да отговарят на тематичната ни насоченост. От своя страна бихме се радвали на съдействие по всички звена на издателската дейност.

Надяваме се на плодотворно сътрудничество в разпространението на Словото, за да изпълним мисията, завещана ни от нашия Учител!

За контакти : izdatelstvo.bratstvo@gmail.com

Тел: Христо Вътев – 0888034134