Представяме ви новото издание на „Изворът на Доброто“!

Изворът на Доброто

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Бързаме да ви зарадваме с прекрасната новина, че „Изворът на Доброто“ е с ново издание! 

В заключителната част на „Великия концерт“ Учителя хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко, върху което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последните напътствия на учениците.

 

ТРИТЕ СТЪПАЛА НА НОВАТА КУЛТУРА

 

   Посрещнахме Слънцето на планината. В низините нощта още се задържаше, а тука беше светло. Въздухът беше чист и прохладен като изворна вода. Направихме утринната молитва и упражненията, после приседнахме на тревата около нашия обичен Учител. През неизмеримото пространство топлината ни докосваше като благословение на Вечния. Мълчахме дълго, заслушани в тихия Глас. После Учителя направи превод:

   Любовта е път на всички, които живеят за Бога.

   Мъдростта е път на всички, на които Бог се изявява.

   Истината е път за всички, които се учат да служат на Бога.

   Всеки ден за човека трябва да бъде ден, в който Любовта се изявява, Мъдростта се изявява, а Истината го учи да служи на Бога.

   Нека Любовта във вас да служи за мярка – да носи живот.

   Нека Мъдростта във вас да служи за мярка – да носи Божията светлина.

   Нека Истината във вас да бъде за мярка – да ви научи как да служите на Бога.

   Свободата произтича от Истината. Човек е свободен, но не трябва да злоупотребява със своята свобода. Бог, който живее в нас, ни освобождава.

   Любовта разрешава всички противоречия. Без нея животът не може да се оправи.

   Мъдростта се справя с противоречията на ума. Истината се справя с противоречията на човешката воля.

   Любовта създава хармонията в света.

   Мъдростта е най-високият връх. Тя разрешава противоречията между доброто и злото. Тя впряга и двете на работа.

   Истината е най-великият диригент, който дирижира цялата Вселена.

   Най-трудно се учи Мъдростта на Бога. И адепти, и ангели, и богове падат, като стигнат до изпитите на Мъдростта.

   Любовта е най-голямата сила в света, но трябва да дойдат Мъдростта и Истината, за да намери Любовта приложение.

УЧИТЕЛЯ