Есенциалното слово: “Търпение и смирение, милосърдие и послушание”

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Представяме на вашето внимание новата ни книжка от поредицата “Есенциалното слово” – “Търпение и смирение, милосърдие и послушание”.

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ШКОЛАТА

Учителя казва: „Всемирното Бяло Братство изисква от учениците на окултната школа в продължение на 3 години да придобият 3-те велики добродетели – търпение, милосърдие и Любов към Бога. Ако се заемете с тази задача, навсякъде ще имате съдействието и помощта на Висшите същества и най-вече на вашия Учител. Под думата учител разбираме великата Божия Мъдрост, която внася нови форми, нови идеи и нови чувства в живота“.
„Когато научите законите на смирението и терпението в тяхното практическо приложение, вие ще завършите своята еволюция на Земята“.
„Когато научите законите на смирението и терпението в тяхното практическо приложение, вие ще завършите своята еволюция на Земята“.

УЧИТЕЛЯ

Търпение и смирение, милосърдие и послушание