Ново от издателството: Кармата – изкуството да станем сътворци на съдбата си

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Представяме на вашето внимание новата ни книжка “Кармата – изкуството да станем сътворци на съдбата си”.

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ШКОЛАТА

“Правилното решение е: безвъзвратна раздяла и прекъсване на всякакви връзки с бивши приятели и общности с тежка назряла карма, която те носят. Изоставяте ги и не се обръщате назад – без никакви сантиментални спомени и тъга по неуредени отношения. Най-правилната постъпка в случая е напускане на носителите на зряла карма и създаване на нови връзки и на малки хармонични общности с духовни стремежи към Истина, духовна чистота и Божествена Любов със сестри и братя. За останалото има кой да мисли.” 

“Дори най-малкото наше добро в скръбен ден ще ни се притече на помощ. Добрите постъпки уравновесяват лошите, покриват ги и само остатъкът се съхранява в летописите на кармата.”

“Душата е майка на човека. Според окултната наука тя представлява нашата дихарма. Добрият човек е изпълнявал Божиите закони, събирал е доброто съкровище в сърцето си и днес има какво да раздава.”

“Чрез Любовта човек може да изплати и най-тежката карма. Ако избере този път, за него се отнася стихът “Бог ще обърше всичките сълзи от очите ви.”

 

УЧИТЕЛЯ