Книга на месец март 2023 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,
Нашето предложение за книга на месец март 2023 г. е „Вечно подмладяване“ година седемнадесета от поредицата ООК, съдържаща лекции изнасяни от Учителя пред Общия окултен клас в периода 1937-1938 г.

Можете да я поръчате на специална цена от 12 лв.

Очакваме Вашите поръчки!

 „Тази година искам да познаете Любовта, за да придобиете живота. Искам да познаете Мъдростта, за да добиете истинско понятие за светлината и топлината. И най-после искам да познаете Свободата, за да познаете закона на вечната младост. Тогава човек ще бъде като един маг, ще си играе с всички работи – каквото поиска, може да го направи само като махне с една пръчка. Към това трябва да се стремите. Вие искате да нямате никакви страдания. И право искате, но това не може да се постигне сега. Някои от вас са в първата фаза – фазата на Любовта, някои са във втората фаза – на Мъдростта. Някои едва сега са отправили поглед към Истината, а пък смисълът на живота е в Истината. Казано е: „Истината ще ви направи свободни.“ И още: „Където е Духът, там е свободата.“

     Пожелавам ви тази година, като влезете в южното полушарие, да развивате вашата добродетел, а следващата година, като се върнете напролет, да сте готови да разберете Божията справедливост. Когато дойдете до Слънцестоенето, до най-високата точка, да разберете в какво седи вечната младост. Докато човек не разбере вечната младост на живота, той още не е свободен, трябва да се ражда и преражда. Прераждането е закон за изучаване на вечната младост. Английските богослови наричат вечната младост the eternal generation – вечното, постоянното произвеждане, т.е. вечното подмладяване. Смисълът на живота е във вечното подмладяване. Човек трябва да има в себе си вечното подмладяване, защото тогава се освобождава от всички стари възгледи. От неразбирането на Любовта, Мъдростта и Истината идат всички страдания. Щом разбереш Любовта, животът ще дойде. Щом разбереш Мъдростта, ще дойде знанието. Щом разбереш Истината, свободата ще дойде. А на нас на Земята ни е потребен живот, потребно ни е знание, потребна ни е свобода. Пътят на живота минава през Любовта, пътят на знанието минава през Мъдростта, а пътят на свободата минава през Истината.“

                                                                                           УЧИТЕЛЯ