Книга на месец февруари 2023 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,
Представяме Ви нашето предложение за книга на месец февруари „Планетни сфери“.

„Планетни сфери“ е сборник, съдържащ цикъл от десет статии на Георги Радев, публикувани в списание „Житно зърно“ в периода 1936-1940 година. Изящен майстор в преплитането на митологични, астрологични, научни и художествени щрихи, Георги Радев създава жив и близък образ на планетните сфери, разбираем за всеки.

📖 „Меката, изящна крива линия личи навсякъде – и в овалния череп, и в овалното лице, по-широко от това на женския слънчев тип, по-изпълнено с магнетизъм от него и далеч не така изопнато, удължено и стеснено към брадата, както у меркурианката. В него се чувства сочността и свежестта на добре разцъфналия цвят. Косата – светлокестенява, рехава, леко накъдрена, с тънък и лъскав косъм. Челото, макар и не така изпъкнало като слънчевото, все пак има доста голяма прилика с него. То е спокойно като него, защото венерините типове не обичат напрегнатата мисъл, силно съсредоточаване, волевите напрежения. Те обичат животът да тече като вода, да се лее като песен. Веждите са в дъговидна линия, миглите са естествено дълги, гъсти и образуват една фина завеса, която още повече увеличава чара на очите. Тези бадемовидни венерини очи, пълни с нега, ласкави, разтапящи! Те излъчват обаятелния магнетизъм на любовта и у високоразвития в душевно отношение венерин тип лъчеизпускат доброта, симпатия, топлина. Носът е не особено дълъг, към ноздрите – трептящи често от чувственост, той е по-месест, не рядко е леко вирнат нагоре. Устата – ето оня рай, който обещават венерините очи. Те са хубаво моделирани, румени, меки и сочни. Долната устна е по-месеста от горната. Брадата е обла, с трапчинка, която често украсява лицето на венериния женски тип. Усмивката, която разкрехва устните, за да остави да се провидят нередените като бисери зъби, е още едно от очарованията на Венера, заедно с мекия, приятен и музикален глас.“

Георги Радев

Очакваме Вашите поръчки!