Книга на месец януари 2023 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,
Представяме Ви книгата на месец януари на издателство „Бяло Братство“!
„МУСАЛА – ОЛТАР НА БОГА“
Книгата съдържа 22 безценни по съдържание и дълбочина беседи от Учителя, изнесени между 1922 и 1940 год. Включени са още и разговори с Учителя, извадки от архив на Боян Боев, публикуван в „Акордиране на човешката душа“, том I и II, Бяло Братство, София, 2014

📖 „В Бога няма обратни решения.
Каквото Той обещае, става. Бог е единственото същество, в думите на което няма обратни решения. Той никога не изменя на своите обещания. Той не знае какво е „не може“. Ако Бог не проявява своята милост, то е, защото чака момента, когато всички могат да Го разберат. Ако Бог търпи хората, то е, защото иска те да се пробудят и да разберат защо е създаден светът.“

Учителя

Очакваме Вашите поръчки!