Първо предложение за книга на месец декември 2022 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Нашето първо предложение за книга на месец декември 2022 г. е „Учителя“. Можете да поръчате книгата онлайн или да я закупите на място в книжарниците ни в София и в Пловдив на специална цена от 12 лв.

Очакваме Вашите поръчки!

„През хилядолетията понятието Учител е синоним на светлината на културата и на градивните усилия за култивиране на добродетелите на Красивото, Прекрасното и Истината. Само един българин се ползва с високата чест да носи с гордост това име – Беинса Дуно, роден като Петър Дънов. Той е световно признат философ, но и велика душа, понеже превръща учението за нравствеността във фундамент на мисловната си и практическа дейност по духовното прераждане на българина и на целокупното човечество. 

     Учителя създава една наистина новаторска философия на живота, или по-точно, цялостна наука за живота, базираща се на традицията на апостолическото християнство и откритията на научното познание. Много често Учителя сам прави такива, независимо дали става дума за разделното хранене, за въздействието на цветовете върху човешкия организъм и психическия живот на личността, за естетическото възпитание или за природосъобразния начин на живот. 

     Той твърдо вярва, че Христовата любов и Христовото братство са основите на добропорядъчния живот и само чрез тях човешката цивилизация на консумативизъм и бездуховност, на егоизъм и примитивен материализъм ще бъде заменена от Културата на сърцето. По пътя на етическото самоусъвършенстване съвременното човечество е призвано да отхвърли като стари, ненужни дрехи, заедно с предразсъдъците на миналото, негативните черти на своето мислене и на своя начин на живот, като самолюбие и властолюбие, агресивност, неуважение към другостта. Вече не са достатъчни моралните запрети на десетте Божи заповеди, а е необходима пълна чистота на мислите и делата. Щом Бог е Любов, е нужно да възприемаш ближния наистина като самия себе си и да го обичаш, почиташ и да си готов да му помагаш безкористно.“