Ново от издателството: “Ангелският свят – следващото стъпало от човешката еволюция”

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Представяме на вашето внимание новата ни книжка “Ангелският свят – следващото стъпало от човешката еволюция”.

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ШКОЛАТА

„Общуването с ангелите е безмълвна духовна обмяна. Да говорят с тях на Небето е позволено само на пребиваващите в Истината, защото върху тази Истина се гради Небето.”

„Ангелът е огън и светлина, т.е. Любов и разумност.”

УЧИТЕЛЯ

Ангелите и човекът – две успоредни еволюции, определени от Бога

“В началото на времената ангелите са били като сегашните земляни, а човеците, които били още в стадия на животните, били предани слуги на ангелите. Затова те ни дължат много и Бог ги е турил сега да ни се отплащат.”

Ангелите пребивават в Светлината на Господа

“Тези високо интелигентни същества, тръгнали от човешката раса и стигнали до расата на ангелите, служат за образец на търпение, безпримерно трудолюбие и велика Любов към Бога. Така че човек дълго ще се преражда, докато стане чист като ангел.”

Живот като вечна молитва за Любов

“Любовта е състояние на ангелите… От Любов те желаят на всички доброто, а от Мъдрост знаят как да я приложат… Те те обичат, а ти – ако искаш.”

Ангелската йерархия в организираното Небе

“Има ангели на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на братолюбието – цяла градация от ангели има… Но всички те ни най-малко не се различават едни от други. Тогава как ще ги познаете кой за какво отговаря? Те работят според възможностите си да изпълняват определени задачи и най-вече според Любовта си към Бога.”

Цветята – образ на Божествената мисъл

“Зад всяко цвете стои едно разумно същество. Уханието, което стига до теб, е благодарността му към Бога. Всъщност кой благодари? Това е разумното същество, което стои зад цветето. А настъпиш ли цвете, ти настъпваш ангел.” 

Той е светъл лъч от Божията мисъл

“Ангелите, когато мислят, всичко в природата цъфти и зрее. Защото мисълта е проявление на Светлината.”

Небесната музика е хваление на Всевишния 

“Пеенето е сериозно занимание за Светлите същества. Щом става въпрос за хваление на Бога, те пеят на смени, така че ангелските песни за възхвала отиват при Бога по всяко време на денонощието.”

Общуването с тях е безмълвна духовна обмяна

“Ангелът ще говори, но ти няма да го чуваш, защото ангелската реч се влива първо в мисълта на човека, а след това достига по вътрешни пътища до органите на слуха, върху които въздейства отвътре.”

Спасителната ръка на моя Небесен покровител

“Всеки от нас има ангел-хранител, даден му по Божия милост… По време на земното ни пребиваване ангелът-хранител изпълнява ролята на неотлъчен пазител, който ни охранява от всяка задаваща се опасност… Макар че има право да се намеси само ако изрично го помолим и ако му позволява планетарният план. Защото той е длъжен да уважава свободната човешка воля… Само при сериозни нива на застрашеност действа “на своя глава”.”

Усещане за ангел

“Ангелските знаци са навсякъде около нас – само трябва да ги забележим и разчетем… Един от най-използваните начини да привлекат вниманието ви е чрез т.нар. ангелски цифри. Обърнете внимание на повтарящи се цифри: например 111, 333, 444 и други. Ангелът е наблизо.”

Кой донесе красотата на Земята

“Стар е ангелът, милиони години живее и ще живее на Небето и на Земята, защото е бъзсмъртен… При това винаги изглежда на 30 години, защото владее Закона на подмладяването – той върви по пътя на Мъдростта, дето е истинското подмладяване. А колкото повече се приближава до Бога, толкова по-красив става.”

Кога “да вдигнем слушалката”

“По правило ангелите са невидими за хората… Но съзнанието ви трябва да бъде готово, защото все ще дойде ден, когато някой ангел ще ви посети… Когато имаш Любов към това същество, то ще ти се изяви – Любовта създава условия да го видиш и да говориш с него… Ранните сутрешни часове, преди изгрева на Слънцето, са най-благоприятни за това.” 

Сведенборг: човекът носи потенциала за ангел

“Ангелите работят с Любов, за да бъдат полезни и да служат на другите. Нито един ангел не би приел признание и похвала за работата си. За тях всичко, което вършат, идва от Бога, а те са нещо като негов инструмент, нищо повече.”

Свещените писания за Небесните братя

“Небесните създания присъстват във всички епохи, религии, учения. Защото носят мир и Любов… Те са споменати 273 пъти в Библията… Те са персонажи в окултното течение Кабала, срещат се в Корана. Източните религии също говорят за тях… Но всички те приемат целта на сътворяването им, както в християнството – да служат на хората.”