БЕИНСА ДУНО – ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НОСИ ДОБРО ЧРЕЗ СЛОВО

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Предлагаме на вашето внимание разговор с поетесата Надежда Белева за Учението на Всемировия Учител, публикуван във вестник „Телеграф“ в броя от 29.10.2022 г. 

 

БЕИНСА ДУНО – ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НОСИ ДОБРО ЧРЕЗ СЛОВО

 

– Г-жо Белева, може ли да се каже нещо ново за Петър Дънов?

– Всъщност сто години от основаването на Школата на Бялото братство почти нищо съществено не е казано за него. Някои неща, „по-любопитни“, са изнесени, много предстои да се кажат, но по-важното е да се разберат. Светът знае много повече за Учителя от нас, българите. Но това не е най-важното, би казал той. Важното е учението, което той ни завеща. Това учение ни дава основополагащите закони, правила и методи за живеене чрез вътрешното духовно разбиране за развитието на човешката душа, за битието, за света, за Бога. В неговите над 7000 беседи, лекции и слова – всички само произнесени и записани от стенографките му – се съдържа това учение.

– Какво обикновените хора не знаят за него?

– Най-важното, което не знаят, е, че Учителя е божествена същност. През 1919 г. в него се вселява Божественият дух и светското му име Петър Дънов е заменено от духовното Беинса Дуно, което в превод означава Човекът, който носи добро чрез слово. Това е трудното за приемане.

– Какъв вид е неговото учение?

– Езотерично християнство. Това е най-популярното определение. В същността си то представлява разкодиране, доизясняване и разширено тълкуване на Христовото учение. Всяка негова беседа започва с цитат от Свещените писания, който има въвеждащ идеен смисъл – препратка към основната идея на беседата.

– Дънов говорил ли е нещо за кармата на България? Какво е казал? Нещо случило ли се е? Какво ни чака?

– Да, разбира се, много пъти е говорил за кармата на България. С гонението на богомилите, устроената от българското калугерство Вартоломеева нощ – позволената от цар Борил жестока разправа с тях – българите създават най-тежката си карма – 500-годишното турско иго.

Учителя казва за Петър Димков, че той е прероденият Василий Врач, велик лечител от общността на богомилите, познавач на тайната на билките. Неговата дъщеря, художничката Лили Димкова, в цялото си творчество не е престанала да претворява вълнуващите образи на богомили. Учителя предсказва неща, които се случват с десетилетия по-късно – например идването на комунистите на власт. И е казал, че когато те дойдат, той ще си отиде. Така и става – Учителя умира в края на декември 1944 г.

Цялото негово учение е отправено слово към народа. Той има специално призвание, наречено „Призвание към народа ми български“ с основополагащите истини за мисията на българите в еволюцията на човечеството.

За бъдещето на България Учителя е казал, че отново ще бъде на три морета. Това е разплитане на кармата със съседите ни, които териториално са ни ощетили много пъти във времето. Учителя е казвал, че преди нас е имало две силни духовни школи – на Орфей и на богомилите. След тях е Бялото братство. А XXII век ще бъде Новият Златен век на България, тогава тя трябва окончателно да изпълни своята духовна мисия.

– Какво точно е казал за България на три морета?

– Учителя има пророчество за големи геофизически промени, които ще бъдат знаци и за света. Той говори за природни бедствия, земетресения, които ще засегнат крайморските страни. Те ще претърпят такива земетръси, че няма да са същите, каквито са в този момент. Доста от големите градове ще останат под водата. С тези потъвания ще изчезнат цели държави. Учителя казва: „България е била на три морета и пак ще бъде“. И друго: „Тъй като страната ни е високопланинска, тя ще бъде винаги място за спасение“.

– Какво друго е проповядвал в Школата на учениците си?

– Беседите му са били на популярен език, за да достигнат до всички умове. Никога не е пропускал да каже, че един ученик може да има няколко образования, но задължително и един занаят. По-малко образованите ученици са се заемали с ученето, а тези с дипломите са хващали занаята. Цялото му учение е школа за живота. В планетарен план Земята е известна като училището, защото тук всяка душа се преражда, докато научи необходимото, за да се завърне при Бога.

– Какво казва Учителя за прераждането?

– В учението прераждането се приема категорично. Учителя казва, че хората се прераждат безброй пъти, за да могат да изградят в себе си това, което им е нужно, за да останат на небето. Това са нива на съзнанието – когато човек стигне до четвърто ниво, той вече не се връща тук. Казва още, че от българите единственият дух, който няма повече да се преражда, е на Васил Левски.

Когато човек почине, душата остава. Всеки човек по Божията милост има ангел хранител. Той е около него от раждането, през престоя му в небето, връщането на Земята и отново към небето. Ангел хранителят придружава душата на човека към Горния свят, защото по пътя минава през нисшия астрал, където душите на грешниците нападат отиващите в по-горните нива. Ангел хранителят е много специално и неотменимо присъствие в целия човешки живот.

Хората на Земята са единствените, благословени от Бога чрез дадената им свободна воля. Всъщност това за нас е сериозен духовен тест, изискващ високо съзнание. Защото ако не си направил правилния избор, започва действието на кармата.

– Има ли краен брой прераждания?

– Различните души имат различен брой прераждания. Това зависи от придобитото ниво на съзнание, от усвоените добродетели, от онези духовни фактори, показателни за степента на еволюирането на душата. 45-50 г. душата остава в другото измерение, докато се прероди. Обикновено тя сама избира мястото и семейството, където ще пребивава. На душите с по-ниско съзнание Небето им определя условията. Това е така, защото „събирането“ на душите не е случаен акт. Всичко е съобразено с това какво имат да коригират и да изработят при съжителството си.

Има спор между православието и Новото учение. Богословите твърдят, че никъде в Библията не е писано за прераждането. Знае се обаче, че на Никейските събори църквата премахва съответните пасажи. В Стария завет се казва, че пророк Илия отрязал главите на всички невярващи в единния Бог и защото е употребил насилие, се е преродил в Йоан Предтеча, на когото отсичат главата. Твърди се също, че някой ден, като дойде Второто пришествие, ще възкръснат всички хора. Няма как да възкръснат, докато душите не са се подготвили по духовния път, който са извървели. А това се изработва единствено в преражданията.

– Какво представлява адът?

– Адът няма нищо общо с казаните. Адът е личен душевен катарзис за човека. Когато душата се качва на небето, тя носи мъничкия „запис“ на целия си живот на Земята. В него няма абсолютно никакъв пропуск – кого си огорчил, кого си нагрубил, кого си окрал, бил или убил. Всичко е запечатано. Тогава душата е потресена, тя неистово страда. Адът е духовен стрес, последван от разумна равносметка. И тогава единственото й желание е да се върне обратно на Земята, за да изправи всички свои грешки. Затова Учителя казва, че „опашката“ за Земята е голяма. Но божественият ред с нищо не може да бъде нарушен.

– Сега в Европа има война, това ли е Третата световна война, за която говори Учителя? Неговата школа е основана на 24 февруари 1922 г., а войната в Украйна започна на 24 февруари 2022 г. Има ли някаква връзка в това съвпадение?

– Учителя казва, че ще има Трета световна война, ако човечеството не се вразуми. За всяко нещо има условия и предпоставки. Всичко, дори предначертаното в човешкия живот, може да бъде отменено. Зависи от самия човек – от степента на неговото съзнание, от разумността му, от живота му според Божията воля. Колкото до Третата световна война предпоставките са определено от духовен характер. Всяка световна война е била предшествана от тотална морална деградация на обществото, от всички форми на „удряне в дъното“. Учителя говори за Трета световна война евентуално в края на това десетилетие, споменавайки жълтата раса. Тогава може да има сериозни военни действия, защото казва, че жълтата раса трябва да си изплати кармата по този начин. Имат какво да плащат. А кармата има давност до три поколения. Ти си длъжен да се освободиш от кармата, най-добрият вариант е още в този живот. Всичко е въпрос на съзнание.

– Как е използвал медицинските си знания, придобити в САЩ, във всекидневната работа с учениците си?

– Няма болест, която Учителя не би могъл да излекува. Но той разглежда излекуването от морална гледна точка и казва: Ще застана на един кръстопът и всички болни, които минат покрай мен, ще ги излекувам. Но какъв е смисълът на такова добро? Всяка болест е урок за човека. Тя те кара да проумееш причините за случващото се, за да добиеш необходимата опитност. Затова всяка помощ трябва да бъде разумна. Не всякога и не на всеки трябва да се помага.

– Какви са съветите му за здравословен живот?

– Съветите са много и различни, като започнем от най-елементарното – в основата на здравето седи храненето. Човек трябва да дъвче една хапка 32 пъти, колкото зъба има в устата си, и то бавно. Така тя престоява в устната кухина достатъчно време, за да може езикът и небцето да усвоят енергията от храната. Възрастните хора трябва да ядат до 12 хапки, а младите – до 21. Числото 12 означава проявената Божия мъдрост (за възрастните), а 21 е проявената Божия любов (за младите). И още – човек диша с порите, които представляват една малка тръбичка. Когато се къпем, ние я отпушваме отвън, за да има проходимост. Но отвътре тя остава запушена – горещата вода ще я отпуши.

Вечерята да бъде преди залез слънце, да е лека, за да спи спокойно човек. Сутрин задължително да се пие гореща вода преди закуска. Първо за пречистване на чревния тракт и второ – горещата вода е универсално превантивно средство против настинка, грип и други заразни респираторни заболявания. Защото горещата вода разрежда серума в кръвта, а в разредения серум не живеят микроби, бацили, вируси. Тук е интересно да споменем, че по време на войните, изпращайки мъжете от Братството на фронта, Учителя не пропускал този съвет. Така всички са се завръщали живи, спасени от най-страшните болести на фронта – тиф, холера, чума.

– Как да получаваме най-добрата енергия, наречена на окултен език прана?

– Полезната енергия, която поддържа човешкия организъм, е прана, т. е. божествена енергия. Най-хубавото време за усвояването й са ранните сутрешни часове (най-вече първият слънчев лъч) – тогава въздухът е наситен с много прана. Най-богатите месеци с нея са в ранната пролет. След това, когато започнат да цъфтят пролетните цветя, треви и дървета, те вече поглъщат голяма част от нея. Учителя препоръчва да се ходи бос по тревата, за да се ползваме и от земната енергия.

– Каква е целта на паневритмията?

– Целта е сваляне на божествената енергия. Човек я сваля със съзнанието си, а проводникът й е опънатата ръка с прибрани пръсти. Цялото учение е съсредоточено върху това да може човек да постигне едно съвършенство чрез развиването на 40 мозъчни центъра – ние работим само с един-два, гениите с 4-5. Паневритмията винаги е предшествана от молитва към Бога, чиито вибрации въвеждат в нейното духовно поле. Това вибрационно поле е изключително силно на Рила. Затова Слънчевата нова година се посреща на това място от братята и сестрите на 19, 20 и 21 август. Рила е най-големият енергиен център на Земята.

– Как се става член на Бялото братство?

– Учителя казва: Не искам да правите организация, но да бъдете организирани. Когато човек се запознае с неговото слово и усети, че то го привлича неудържимо, вероятно това е първият знак за влизане в духовния път. За всяка душа има точно определено време. Това се носи от минал живот.

Това е тя:

Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“

Работила като редактор в издателство „Народна култура“ и Комитета за култура

Автор на книгите „Окото на надеждата“, „Недоверено небе“, „Едновременни настроения“

Автор на поредица за Петър Дънов: „Молитвите и формулите“, „Моралният кодекс на вселената“ и „Прошката“

 

https://telegraph.bg/telegraphplus/novini/mag-zodiak-poetesata-nadezhda-beleva-dynov-e-kazal-che-bylgariia-pak-shte-byde-na-tri-moreta.-samo-duhyt-na-vasil-levski-ot-bylgarite-niama-poveche-da-se-prerazhda-356731