Ново от издателството: „Прошката – великата наука от един възвишен свят“

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Представяме на вашето внимание новата ни книжка „Прошката – великата наука от един възвишен свят“.

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ШКОЛАТА

„Прошката е една от най-малките добродетели. Плодородието на Земята почива върху прошката. Ако хората биха държали една статистика, щяха да забележат, че всички гладни и епидемични години се дължат на липсата на тази най-малка добродетел – прошката.“

УЧИТЕЛЯ

ОСВОБОЖДАВАНЕТО? – АКТЪТ НА ИСТИНСКАТА ПРОШКА

  „Прошката е ключов емоционален, ментален и духовен процес, независим от време, територии и култури. Дълбоко залегнала във всички духовни общества и общности, тя е част от самоусъвършенстването на човека в пътя му към Бога.

   Прошката не е просто еднократен символичен жест на поднасяне на извинение. Тя е велик вътрешен катарзис, осъзната промяна на отношението ни към всичко, което ни заобикаля, познато или не, акт на смирение и духовно пречистване. В източните религии и култури, най-вече в двете основни системи – будизма и даоизма, тя е задължително условие за преминаване през „вратата на пустотата“ за постигане на ясно и чисто съзнание. 

   Най-общо казано, на физическото поле прошката е трансформиране на негативните енергии в положителни и възходящи. Тя е градивна духовна сила и разумност, проявена доблест, защото връща доброто в нашите отношения. Тя е онази възвишена постъпка, която разкрива Божествената сила в човека – един от най-мощните импулси на сърцето. Сила, която ни дава вътрешния мир, балансирайки двоичния код ум-сърце, Душа-Дух. Ако обидата препятства духовния растеж, прошката го възстановява. И най-после – тя поддържа емоционалното равновесие както вътре в човека, така и между Душите. 

   Коя е първата асоциация от думата прошка? – Освобождаване. Освобождаване от желанието да отмъстим; от гнева, омразата и негодуванието, да забравим причинената ни болка и страха, че всичко може да се повтори, да се отърсим от съжалението и от нежеланието да се променим. 

   Прошката е отказ от надпревара, контрол и надмощие над другия, от задоволството да го обвиняваш за своето нещастие. Отказ от натрапчивия диалог със себе си. От преследващото ни минало с увереността, че не можем да го променим. 

   Прошката е справяне със стремежа да се състезаваме, да доминираме и да се борим. Тя е способността да изоставим претеглянето – аз съм правият, ти си грешният и ще си понесеш заслуженото. С една дума – актът на прощаването е равносилен на освобождаване.

 Представете си какъв цвят ще е материята на мислите ни за отмъщение, омраза и гняв? Как и къде ще се натрупват тези толкова негативни субстанции, излъчвани от нас…“

Съдържание:

ОСВОБОЖДАВАНЕТО? – АКТЪТ НА ИСТИНСКАТА ПРОШКА

ПРОШКАТА? – ОТКАЗ ОТ САМОЛИЧНОСТТА НА ЖЕРТВА

СЪПРОТИВАТА ДА ПРОСТИМ? – ВИНАТА Е В ЕГОТО

ОБИДАТА ЛИ? – ДАЛИ ЩЕ РАЗМЪТИ ОКЕАНА

НАЙ-ДОБРИЯТ МЕТОД? – ОСТАНИ ГЛУХ ЗА НЕЯ

КАРМА И ПРОШКА? – ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНАТА РАЗПЛАТА

ОБИЧАЙ ВРАГОВЕТЕ СИ! – ЛЮБОВТА НЯМА ВРАГОВЕ

ЗАЩО ДА ПРОСТИМ? – ПЪТ КЪМ НОВО НАЧАЛО

ЗАКОНЪТ НА ПРОЩАВАНЕТО? – ДОБРОВОЛНО И НАВРЕМЕ

ПРИЗНАЦИТЕ НА ПРОЩАВАНЕТО? – ВЪЗСТАНОВЕНАТА ВРЪЗКА С БОГА

СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ ЗА ПРОШКАТА

 

Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

Съставителство и корекция: Надежда Белева

Издателство Бяло Братство, 2022

ISBN 978-954-744-417-1

формат: 17/12 см, мека корица, 40 страници