Ново от издателството: “Словото на Учителя – моралният кодекс на Вселената”

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Представяме на Вашето внимание новата ни книжка “Словото на Учителя – моралният кодекс на Вселената”.

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ШКОЛАТА

“Словото Божие е висша духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот. Затова именно Христос казва, че “човек се храни не само с хляб, но и с всяко Слово, което излиза от устата на Бога.”

“Един ден Душата ще се храни само със Словото”

УЧИТЕЛЯ

Съдържание:

СЛОВОТО – ПРЕДВЕЧНАТА МЪДРОСТ НА ВЕЛИКИЯ

БОЖИЯТ ГЛАС ИДЕ ОТ ВЕЧНОСТТА

ОТНОВО ПО ВЪПРОСА ЗА “АВТЕНТИЧНОТО СЛОВО”

ДУМИТЕ – РЕЧЕВИЯТ КОСМОС НА ЕЗИКА

ШКОЛАТА – В ПЪТЯ НА СЛОВОТО

КАК ДА ЧЕТЕМ БЕСЕДИТЕ

СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ – ПЪРВИТЕ НАЧАЛА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО