Книга на месец септември 2022 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Във връзка с настъпването на новата Духовна учебна година, нашето предложение за книга на месец септември 2022 г. е „Науката и възпитанието“.

Можете да я поръчате на специална цена от  6 лв.

Очакваме Вашите поръчки!

„Вътрешната сила в живота има за цел уреждането на мислите и желанията в естеството на душата и нейното правилно и истинско запознаване с нещата, предметите и силите в природата. От това правилно разбиране зависи истинското ни просвещение. Науката в този случай е резултат от мисленето и наблюдението на ума върху явлението на природата, а възпитанието е резултат от знанието и прилагането на духовните естествени закони в душевния ни живот. Възпитанието е необходимо за истинското знание и истинския успех. То е тъй нужно, както здравото тяло за здравия ум.“