Ново от издателството: „Молитвите и формулите – нашият духовен имунитет“

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Представяме на Вашето внимание новата ни книжка „Молитвите и формулите – нашият духовен имунитет“.

„Основните, свещените молитви са вечни, защото Божият дух непрекъснато ги оживява. Останалите остаряват, те са човешко дело. Сменяйте ги с други или с нови. Преминаването от познато към познато е падение, защото повтарянето на нещата не води към знание. И най-хубавите неща, като се повтарят, се развалят – да четеш постоянно една и съща молитва, това е престъпление.“

В този контекст настоящото четиво има задачата да подпомогне ученика в процеса на разширяване на молитвеното богатство. В него ще откриете аспектите на молитвения акт, както и разнообразието от малко познати формули като богомилска, санскритска, атлантска и др. И най-вече тези, подпомагащи разумното и полезното им прилагане в пътя на човешкото ни битие.

На добър час!