Книга на месец август 2022 г.

Уважаеми читатели и скъпи приятели,

Нашето предложение за книга на месец август 2022 г. е „Разговори при Седемте Рилски езера“.

Можете да я поръчате на специална цена от 12 лв.

Очакваме Вашите поръчки!

„Учителя даваше знанието тъй непосредствено, свободно, както Слънцето дава своята светлина и топлина, както обилният извор раздава водите си на всички и се радва, когато те се ползват от тях, както плодното дърво предлага плодовете си.“

„Разговорите с Учителя се подхващаха естествено при всички случаи, когато бивахме с Него: през време на пътуванията ни, във време на почивките, през време на обедите или след тях, при срещи с приятели винаги имаше въпроси живи, трептящи; те възникваха като че от само себе си, в повечето случаи без даже да Му ги задават. Учителя с интуитивно прозрение долавяше назрелите въпроси в човешката душа, виждаше къде се спъва човек в пътя си, къде тегнат някои стари, инертни понятия и представи, завещани от миналото, и пречат на неговия растеж. В такива случаи Той с внимателна ръка отмахваше препятствието или просто осветяваше пътя и всичко тръгваше добре.“