Ново от издателство „Бяло Братство“

Ново от издателство „Бяло Братство“:

1. Вестник „Нова мисъл“ – новият братски вестник;
2. „Науката и възпитанието“ – вариант от 1896 г., идентичен с първото издание на книгата;
3. „Скъпоценните камъни“ част 1 – тематичен сборник с беседи на Учителя, в които той говори за скъпоценните камъни като същност, произход, свойства, приложение, както и като символ (книгата се предлага с твърди и меки корици);
4. „Молитви, формули, песни“ (малък молитвеник) – юбилейно издание, в което молитвите и формулите са идентични с тези от първото издание на „Молитви, формули, правила, методи за работа“ (съставител Нестор Илиев).