Ново от издателство “Бяло Братство”

Ново от издателство “Бяло Братство”:

1. Вестник “Нова мисъл” – новият братски вестник;
2. “Науката и възпитанието” – вариант от 1896 г., идентичен с първото издание на книгата;
3. “Скъпоценните камъни” част 1 – тематичен сборник с беседи на Учителя, в които той говори за скъпоценните камъни като същност, произход, свойства, приложение, както и като символ (книгата се предлага с твърди и меки корици);
4. “Молитви, формули, песни” (малък молитвеник) – юбилейно издание, в което молитвите и формулите са идентични с тези от първото издание на “Молитви, формули, правила, методи за работа” (съставител Нестор Илиев).