Ново от издателството: „Молитви, формули, песни – юбилейно издание“

Скъпи приятели,

Представяме ви най-новото издание на „Молитви, формули, песни“, посветено на 100-годишния юбилей на Школата.

Молитвите и формулите в това
издание са съгласувани с „Молитви,
формули, правила, методи за
работа“, първо издание, София,
1998, съставител Нестор Илиев.
Където са констатирани разлики
между предишни издания на този
молитвеник и първото издание, е
записан вариантът от 1998 г.