Първо предложение за книга на месец май 2022 г.

Първо предложение към нашите читатели за книга на месец май: „Вечният порядък“

„Та казвам сега: оставям ви правата мисъл, правото чувство, правата постъпка. При това да бъдете точни! Искаш да направиш едно добро – направи го точно навреме. Гладен е един човек – нахрани го, не му казвай: „След няколко дена“. Доброто, което може да направиш, направи го точно навреме, не го отлагай! Никакво отлагане – ни по-рано, но по-късно! Точност се изисква.“

Вечният порядък, ООК, 27.09.1933 г.