Книга на месец април 2022 г.

Уважаеми приятели и читатели,
нашето предложение за книга на месец април е „Великата майка“.
Книгата е сборник от тридесет и шест беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно), съставен от Елена Андреева – един от трите постоянни стенографи на Словото, като хронологичен цикъл от дешифрирани стенограми, съхранявани тайно на Изгрева в София до 1990 г.
Изнасяни в продължение на шестнадесет години (1917-1932), тези беседи са били предназначени за особен кръг слушатели – омъжени жени и духовни сестри. Държани са в следобедните часове на четвъртия ден от седмицата, поради което Учителя ги нарича четвъртъчни беседи; изключение правят пет от тях: три са изнесени в петък и две – в понеделник. В сборника е включена и беседата „Съчетание на отношенията“, държана пред духовни братя на 8 август 1920 г.
Четвъртъчните беседи представляват отделно течение в Словото на Учителя. Съдържащите се в тях наставления, упътвания и методи за духовна практика ги определят като специфичен лекционен курс на езотерична школа, въпреки че предхождат с пет години официалното откриване на Школата на Всемирното Бяло Братство през 1922 г.