Книга на месец март 2022 г.

Скъпи приятели, на 24.02.2022 г. се навършват 100 години от създаването на Окултната школа от Учителя Беинса Дуно с отварянето на Специалния Младежки окултен клас и Общия окултен клас. Общият окултен клас е открит за слушатели от всички възрасти и семейно положение. Лекциите са изнасяни всяка сряда в продължение на 22 години. Нашето предложение за книга на месец март е първата книга от поредицата – „Трите живота“, която през целия месец ще бъде на специална цена!

„Първо, между вас аз забелязвам, че има една
голяма дисхармония, която произтича от вашия свещен
егоизъм. Според мен има три вида живот в света. Единия го
наричам материалистичен: такъв човек обича да има овце,
говеда, крави, кокошки, къщи, ниви и като му запеят всички,
той казва: „Струва си да се живее!“ Обаче след двадесет
години, като е слугувал на всички, казва: „Много са големи
тия грижи, уморих се, трябва да изменя малко живота си“ – и
почва да продава по малко от тях, защото иска да поживее
за себе си. Това е втората фаза на свещения егоизъм. Децата,
жената, които не знаят подбудителните причини на бащата,
който постъпва по този начин, казват: „Нашият баща какво
мисли да прави, след като продаде всичко какво ще стане
с нас?“ И в религията, и в духовния живот има свещен
егоизъм; там казват: „Да се съсредоточим в себе си, с
припечеленото можем да си поживеем малко, тъй както ние
разбираме охолния живот.“ Трети живот, същински
живот аз наричам Божествения. Той е напускане на
свещения егоизъм – живот на пълната съвършена Божия
Любов, в която сърцето и човешкия ум могат да се развият
напълно. А ние, като се срещнем с някого, нашите интереси
не съвпадат – той едно мисли, а аз друго. Според
първия начин на живота ние мислим кой какво има –
различаваме; и при втория случай пак различаваме, но щом
дойдем до това – да служим на Бога, там няма различаване, а има
само един метод.“