Книга на месец февруари 2022 г.

Скъпи приятели, на 24.02.2022 г. се навършват 100 години от създаването на Младежкия (Специален) клас, затова и нашето предложение за книга на месец февруари е първият том на поредицата „Двата пътя“!
„И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си!“, казва Сократ. Какво означават думите „познай себе си“? Какво трябва да познаете в себе си: висшето, или низшето? Да познаете себе си, ще рече да познаете висшето, Божественото начало в себе си. С други думи казано: Да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, при които можете да растете и да се развивате правилно; да познаете условията, които, от една страна, дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна, уравновесяват силите, които действат в вас.“