ВЕЛИКАТА МАЙКА – НОВО ИЗДАНИЕ!

🌸 Очаквате ли новото издание на една любима книга? Ето я! При нас отново е „ВЕЛИКАТА МАЙКА“!
🌸 На 8 февруари 1917 г., Учителя Петър Дънов слага началото на специален цикъл беседи, които държи в продължение на петнадесет години. Тези беседи са издадени в сборника „Великата майка“, съставен от Елена Андреева, една от трите постоянни стенографи на Словото. В тези 36 беседи Учителя разгръща в ново пространство ролята и отговорността на жената и в семейството, и в обществото, като ù отрежда мисията да отглежда и възпитава, да обича и съгражда, да прояви любовта. Държани са в следобедните часове на четвъртия ден на седмицата, поради което Учителя ги нарича „четвъртъчни“ и ги определя като специфичен лекционен курс на езотерична школа, който предхожда с пет години откриването на Школата на Всемирното Бяло Братство през 1922 година.