Излезе от печат последният том от Общия окултен клас „Новият светилник“

На 24 февруари 1922 година Учителя разтваря вратите на Окултната школа. В продължение на 22 години за един час през седмицата той постепенно разгръща страниците на познанието за битието, космоса, природата, човека. Говори за великите принципи и закони на Божественото, за обикновения живот и универсалното послание.

Съпоставя света на микроскопичното с този на необятното. Разширява границите на съзнанието. Дава методи за трансформиране на нисшето човешко естество във висше, за развиване на ума, сърцето, волята. Чертае пътя на новия човек… Всяка сряда призори, от есенното равноденствие – началото на учебната година, до дългите юлски дни Учителя изнася лекциите пред Общия окултен клас, публикувани в съвремието от издателство „Бяло Братство“ в 23 тома.

На 20 декември, сряда, 1944 година, Учителя държи последната си лекция, а седем дни по-късно, на 27 декември, в 5, 45 сутринта – часа на Общия окултен клас, напуска физическия свят.