В Издателство „Бяло Братство“ съществуват следните инициативи и проекти:

  • Пълно издаване на Словото на Учителя Петър Дънов
  • Превеждане на Словото на Учителя Петър Дънов на различни европейски и неевропейски езици
  • Дигитализиране на Словото
  • Издаване на музиката на Учителя Петър Дънов като нотен материал и като за музикални изпълнения
  • Издаване на хармонизации и оркестрации на музика на Учителя Петър Дънов
  • Представяне на Словото и музиката на Учителя Петър Дънов пред широката публика

Контакт

Искате да подпомогнете нашите проекти и инициативи?
Свържете се с нас чрез този формуляр.